PDF 182kWORD 977k

 

Odbor za pravna pitanja

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

 

CJ03(2019)0402_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Zajednička sjednica

utorak 2. travnja 2019., 14:30 – 14:45 (zajednička sjednica)

Bruxelles

Dvorana: Paul-Henri Spaak (1A002)

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedatelja

3. Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

         21. ožujka 2019. PV – PE637.391v01-00

*** Elektroničko glasovanje ***

4. Program Pravosuđe

CJ03/8/13979

***I 2018/0208(COD) COM(2018)0384 – C8-0235/2018

 

Izvjestitelji:

 

Josef Weidenholzer (S&D)
Heidi Hautala (Verts/ALE)

AM – PE631.964v01-00

Nadležni odbor:

 

JURI, LIBE

 

 

Mišljenja:

 

BUDG –

Esteban González Pons (PPE)

AD – PE625.492v02-00
AM – PE628.545v01-00

 

CONT –

Dennis de Jong (GUE/NGL)

AD – PE627.803v02-00
AM – PE628.719v02-00

 

FEMM –

Angelika Mlinar (ALDE)

AD – PE628.459v03-00
AM – PE629.612v01-00

 

         Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

5. Razno

Posljednje ažuriranje: 29. ožujka 2019.Pravna napomena