PDF 179kWORD 264k

 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Комисия по транспорт и туризъм

 

CJ05(2019)1204_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Процедура на съвместни комисии (член 58)

Сряда, 4 декември 2019 г., 10.00–10.15 ч.  (съвместно заседание)

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал" (4Q2)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

*** Време за електронно гласуване ***

3. Създаване на Механизъм за свързване на Европа

CJ05/9/01732

***I 2018/0228(COD) COM(2018)0438 – C8-0255/2018

 

Докладчици:

 

Мариан-Жан Маринеску (PPE)
Доминик Рике (Renew)
Хена Виркунен (PPE)

 

Водещи:

 

ITRE, TRAN

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

*** Край на електронното гласуване ***

4. Разни въпроси

Последно осъвременяване: 29 ноември 2019 г.Правна информация