PDF 182kWORD 261k

 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

 

CJ05(2019)1204_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Postup společných schůzí výborů (článek 58)

Středa 4. prosince 2019, 10:00–10:15  (společná schůze)

Brusel

Místnost: József Antall (4Q2)

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

*** Elektronické hlasování ***

3. Zřízení Nástroje pro propojení Evropy

CJ05/9/01732

***I 2018/0228(COD) COM(2018)0438 – C8-0255/2018

 

Zpravodajové:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)
Dominique Riquet (Renew)
Henna Virkkunen (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

ITRE, TRAN

 

 

 

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

*** Konec elektronického hlasování ***

4. Různé

Poslední aktualizace: 29. listopadu 2019Právní upozornění