PDF 169kWORD 261k

 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Transpordi- ja turismikomisjon

 

CJ05(2019)1204_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Komisjonide ühismenetlus (artikkel 58)

Kolmapäev, 4. detsember 2019 kell 10.00–10.15  (ühine koosolek)

Brüssel

Ruum: József Antall (4Q2)

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

*** Elektrooniline hääletus ***

3. Euroopa ühendamise rahastu loomine

CJ05/9/01732

***I 2018/0228(COD) COM(2018)0438 – C8-0255/2018

 

Raportöörid:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)
Dominique Riquet (Renew)
Henna Virkkunen (PPE)

 

Vastutav:

 

ITRE, TRAN

 

 

 

         Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

4. Muud küsimused

Viimane päevakajastamine: 29. november 2019Õigusalane teave