PDF 179kWORD 261k

 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Transporto ir turizmo komitetas

 

CJ05(2019)1204_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Bendra komitetų procedūra (58 straipsnis)

2019 m. gruodžio 4 d., trečiadienis, 10.00–10.15 val.  (bendras posėdis)

Briuselis

Salė: József Antall (4Q2)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

*** Elektroninis balsavimas ***

3. Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas

CJ05/9/01732

***I 2018/0228(COD) COM(2018)0438 – C8-0255/2018

 

Pranešėjai:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)
Dominique Riquet (Renew)
Henna Virkkunen (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

ITRE, TRAN

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

4. Kiti klausimai

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 29 d.Teisinis pranešimas