PDF 160kWORD 261k

 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Utskottet för transport och turism

 

CJ05(2019)1204_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Gemensamt utskottsförfarande (art. 58)

Onsdagen den 4 december 2019 kl. 10.00–10.15  (gemensamt sammanträde)

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q2)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

*** Elektronisk omröstning ***

3. Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa

CJ05/9/01732

***I 2018/0228(COD) COM(2018)0438 – C8-0255/2018

 

Föredragande:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)
Dominique Riquet (Renew)
Henna Virkkunen (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

ITRE, TRAN

 

 

 

         Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

4. Övriga frågor

Senaste uppdatering: 26 november 2019Rättsligt meddelande