PDF 163kWORD 264k

 

Комисия по бюджети

Комисия по бюджетен контрол

 

CJ13(2019)1112_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Процедура на съвместни комисии (член 58)

Вторник, 12 ноември 2019 г., 9.00–9.15 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (6Q2)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки

CJ13/9/01459

***I 2018/0136(COD) COM(2018)0324 – C8-0178/2018

 

Докладчици:

 

Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)
Петри Сарвама (PPE)

 

Водещи:

 

BUDG, CONT

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

4. Разни въпроси

5. Следващи заседания (очаква се потвърждение)

Последно осъвременяване: 11 ноември 2019 г.Правна информация