PDF 158kWORD 261k

 

Budgetudvalget

Budgetkontroludvalget

 

CJ13(2019)1112_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Fælles udvalgsprocedure (artikel 58)

Tirsdag den 12. november 2019 kl. 9.00-9.15

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (6Q2)

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet

CJ13/9/01459

***I 2018/0136(COD) COM(2018)0324 – C8-0178/2018

 

Ordførere:

 

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Petri Sarvamaa (PPE)

 

Kor.udv.:

 

BUDG, CONT

 

 

 

         Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger

4. Diverse sager

5. Næste møder (bekræftes senere)

Seneste opdatering: 11. november 2019Juridisk meddelelse