PDF 165kWORD 973k

 

Biudžeto komitetas

Biudžeto kontrolės komitetas

 

CJ13(2019)1112_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Bendra komitetų procedūra (58 straipsnis)

2019 m. lapkričio 12 d., antradienis, 9.00–9.15 val.

Briuselis

Salė: József Antall (6Q2)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų

CJ13/9/01459

***I 2018/0136(COD) COM(2018)0324 – C8-0178/2018

 

Pranešėjai:

 

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Petri Sarvamaa (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

BUDG, CONT

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

4. Kiti klausimai

5. Kiti posėdžiai (dar nepatvirtinta)

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 11 d.Teisinis pranešimas