PDF 167kWORD 261k

 

Kumitat għall-Baġits

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

 

CJ13(2019)1112_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa konġunta tal-kumitat (Artikolu 58)

It-Tlieta 12 ta' Novembru 2019, 9.00 – 9.15

Brussell

Sala: József Antall (6Q2)

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-President

3. Il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri

CJ13/9/01459

***I 2018/0136(COD) COM(2018)0324 – C8-0178/2018

 

Rapporteurs:

 

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Petri Sarvamaa (PPE)

 

Responsabbli:

 

BUDG, CONT

 

 

 

         Votazzjoni dwar id-deċiżjoni li jinbdew negozjati interistituzzjonali

4. Kwistjonijiet varji

5. Laqgħat li jmiss (pendenti)

Aġġornata l-aħħar: 11 ta' Novembru 2019Avviż legali