PDF 170kWORD 261k

 

Komisja Budżetowa

Komisja Kontroli Budżetowej

 

CJ13(2019)1112_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Procedura wspólnych posiedzeń komisji (art. 58 Regulaminu)

Wtorek 12 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 9.15

Bruksela

Sala: József Antall (6Q2)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Ochrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich

CJ13/9/01459

***I 2018/0136(COD) COM(2018)0324 – C8-0178/2018

 

Sprawozdawcy:

 

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Petri Sarvamaa (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

BUDG, CONT

 

 

 

         Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

4. Sprawy różne

5. Następne posiedzenia (do potwierdzenia)

Ostatnia aktualizacja: 11 listopada 2019Informacja prawna