PDF 170kWORD 261k

 

Výbor pre rozpočet

Výbor pre kontrolu rozpočtu

 

CJ13(2019)1112_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Postup spoločných výborov (článok 58)

utorok 12. novembra 2019 od 9.00 do 9.15 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (6Q2)

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch

CJ13/9/01459

***I 2018/0136(COD) COM(2018)0324 – C8-0178/2018

 

Spravodajcovia:

 

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Petri Sarvamaa (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

BUDG, CONT

 

 

 

         Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

4. Rôzne otázky

5. Nasledujúca schôdza (má sa potvrdiť)

Posledná úprava: 8. novembra 2019Právne oznámenie