PDF 159kWORD 261k

 

Budgetutskottet

Budgetkontrollutskottet

 

CJ13(2019)1112_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Gemensamt utskottsförfarande (art. 58)

Tisdagen den 12 november 2019 kl. 9.00–9.15

Bryssel

Lokal: József Antall (6Q2)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna

CJ13/9/01459

***I 2018/0136(COD) COM(2018)0324 – C8-0178/2018

 

Föredragande:

 

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Petri Sarvamaa (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

BUDG, CONT

 

 

 

         Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

4. Övriga frågor

5. Kommande sammanträden (bekräftas senare)

Senaste uppdatering: 11 november 2019Rättsligt meddelande