7.11.2018
CJ16_AM(2018)630411
ИЗМЕНЕНИЯ
574 - 825
Проект на доклад
Жузе Мануел Фернандеш, Роберто Гуалтиери
(PE628.640v01-00)
Създаване на програмата InvestEU
Предложение за регламент
(COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1364kWORD 148k
Правна информация