7.11.2018
CJ16_AM(2018)630411
MUUDATUSETTEPANEKUD
574-825
Raporti projekt
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri
(PE628.640v01-00)
InvestEU programmi loomine
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 1020kWORD 155k
Õigusalane teave