7.11.2018
CJ16_AM(2018)630411
TARKISTUKSET
574 - 825
Mietintöluonnos
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri
(PE628.640v01-00)
InvestEU-ohjelman perustaminen
Ehdotus asetukseksi
(COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 1024kWORD 141k
Oikeudellinen huomautus