7.11.2018
CJ16_AM(2018)630411
AMANDMANI
574 - 825
Nacrt izvješća
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri
(PE628.640v01-00)
Uspostava programa InvestEU
Prijedlog uredbe
(COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 1293kWORD 136k
Pravna napomena