7.11.2018
CJ16_AM(2018)630411
PAKEITIMAI
574 - 825
Pranešimo projektas
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri
(PE628.640v01-00)
Programos „InvestEU“ sukūrimas
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1225kWORD 141k
Teisinis pranešimas