7.11.2018
CJ16_AM(2018)630411
GROZĪJUMI Nr.
574 - 825
Ziņojuma projekts
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri
(PE628.640v01-00)
InvestEU programmas izveide
Regulas priekšlikums
(COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1245kWORD 151k
Juridisks paziņojums