7.11.2018
CJ16_AM(2018)630411
AMENDEMENTEN
574 - 825
Ontwerpverslag
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri
(PE628.640v01-00)
Vaststelling van het InvestEU-programma
Voorstel voor een verordening
(COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 1059kWORD 129k
Juridische mededeling