7.11.2018
CJ16_AM(2018)630411
AMENDAMENTELE
574 - 825
Proiect de raport
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri
(PE628.640v01-00)
Instituirea Programului InvestEU
Propunere de regulament
(COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 1424kWORD 137k
Notă juridică