7.11.2018
CJ16_AM(2018)630411
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
574 - 825
Návrh správy
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri
(PE628.640v01-00)
Zriadenie Programu InvestEU
Návrh nariadenia
(COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1351kWORD 140k
Právne oznámenie