7.11.2018
CJ16_AM(2018)630411
ÄNDRINGSFÖRSLAG
574 - 825
Förslag till betänkande
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri
(PE628.640v01-00)
Inrättande av InvestEU-programmet
Förslag till förordning
(COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 1048kWORD 133k
Rättsligt meddelande