PDF 133kWORD 258k

 

Комисия по бюджети

Комисия по икономически и парични въпроси

 

CJ16(2020)0113_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Процедура на съвместни комисии (член 58)

Понеделник, 13 януари 2020 г., 20.00–21.30 ч.

Страсбург

Зала: „Луиз Вайс“ (N1.3)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Размяна на мнения с Вернер Хойер, председател на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и председател на Съвета на директорите на ЕИБ

CJ16/9/02165

4. Разни въпроси

5. Следващи заседания

Сряда, 22 януари 2020 г. (очаква се потвърждение на часа)

Последно осъвременяване: 8 януари 2020 г.Правна информация