PDF 153kWORD 263k

 

 

Biudžeto komitetas

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

 

CJ16(2020)0217_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Bendra komitetų procedūra (58 straipsnis)

2020 m. vasario 17 d., pirmadienis, 15.00–15.45 val.

Briuselis

Salė: József Antall (4Q1)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2020 m. sausio 13 d. PV – PE646.805v01-00

4. Reformų rėmimo programos sukūrimas

CJ16/9/00325

***I 2018/0213(COD) COM(2018)0391 – C8-0239/2018

 

Pranešėjai:

 

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Dragoș Pîslaru (RENEW)

 

Atsakingas komitetas:

 

BUDG, ECON

 

 

 

         Keitimasis nuomonėmis

5. Kiti klausimai

6. Kiti posėdžiai

Dar nepatvirtinta

Atnaujinta: 2020 m. vasario 11 d.Teisinis pranešimas