PDF 150kWORD 263k

 

 

Budgetutskottet

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

 

CJ16(2020)0217_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Gemensamt utskottsförfarande (art. 58)

Måndagen den 17 februari 2020 kl. 15.00–15.45

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q1)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         13 januari 2020 PV – PE646.805v01-00

4. Inrättande av reformstödsprogrammet

CJ16/9/00325

***I 2018/0213(COD) COM(2018)0391 – C8-0239/2018

 

Föredragande:

 

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Dragoș Pîslaru (Renew)

 

Ansvarigt utskott:

 

BUDG, ECON

 

 

 

         Diskussion

5. Övriga frågor

6. Kommande sammanträden

Ännu inte fastställt

Senaste uppdatering: 11 februari 2020Rättsligt meddelande