21.10.2015
CJ18_AM(2015)569784
Проектодоклад
Кая Калас, Евелин Гебхарт
(PE567.714v01-00)
Към Акт за цифровия единен пазар
(2015/2147(INI))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1465kWORD 1530k
Правна информация