21.10.2015
CJ18_AM(2015)569787
Проектодоклад
Евелин Гебхарт, Кая Калас
(PE567.714v01-00)
Към Акт за цифровия единен пазар
(COM(2015)0192 - C8-*** - 2015/2147(INI))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1411kWORD 1490k
Правна информация