PDF 519kWORD 274k

 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

 

CJ18(2015)1214_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Съвместно заседание на комисии (член 55)

Понеделник, 14 декември 2015 г., 19.00–22.00 ч.  (общо заседание)

Страсбург

Зала: Winston Churchill (200)

14 декември 2015 г., 19.00–19.05 ч.

1.              Приемане на дневния ред

2.              Съобщения на председателя

3.              Одобрение на протокола от заседанието от:

·           1 декември 2015 г.              PV – PE572.953v01-00

14 декември 2015 г., 19.05–21.55 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

4.              Към Акт за цифровия единен пазар

CJ18/8/03915

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Докладчици:

Евелин Гебхарт (S&D)
Кая Калас (ALDE)

PR – PE567.714v01-00
AM – PE569.786v01-00
AM – PE569.787v01-00
AM – PE569.785v01-00
AM – PE569.784v01-00

Водеща:

ITRE, IMCO*

 

 

Подпомагаща:

ECON

Ренато Сору (S&D)

PA – PE567.734v01-00
AM – PE569.774v01-00

 

EMPL*

Юта Щайнрук (S&D)

AD – PE560.716v03-00
AM – PE569.653v01-00
AM – PE567.838v01-00

 

TRAN

Меря Кюльонен (GUE/NGL)

AD – PE565.151v02-00
AM – PE567.771v02-00

 

CULT*

Петра Камереверт (S&D)

AD – PE565.210v02-00
AM – PE567.724v03-00

 

JURI*

Ангел Джамбазки (ECR)

PA – PE557.273v01-00
AM – PE567.739v01-00
AM – PE567.751v02-00

 

LIBE*

Михал Бони (PPE)

AD – PE567.643v02-00
AM – PE569.837v01-00

 

·           Приемане на проектодоклада

*** Край на електронното гласуване ***

14 декември 2015 г., 21.55–22.00 ч.

5.              Разни въпроси

* * *

Правна информация