PDF 451kWORD 270k

 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

 

CJ18(2015)1214_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Společné schůze výborů (článek 55)

Pondělí 14. prosince 2015, 19:00–22:00 (společná schůze)

Štrasburk

Místnost: Winston Churchill (200)

14. prosince 2015, 19:00–19:05

1.              Přijetí pořadu jednání

2.              Sdělení předsedy

3.              Schválení zápisu ze schůze konané dne:

·           1. prosince 2015              PV – PE572.953v01-00

14. prosince 2015, 19:05–21:55

*** Elektronické hlasování ***

4.              Směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu

CJ18/8/03915

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Zpravodajky:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

PR – PE567.714v01-00
AM – PE569.786v01-00
AM – PE569.787v01-00
AM – PE569.785v01-00
AM – PE569.784v01-00

Příslušný výbor:

ITRE, IMCO*

 

 

Stanoviska:

ECON

Renato Soru (S&D)

PA – PE567.734v01-00
AM – PE569.774v01-00

 

EMPL*

Jutta Steinruck (S&D)

AD – PE560.716v03-00
AM – PE569.653v01-00
AM – PE567.838v01-00

 

TRAN

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

AD – PE565.151v02-00
AM – PE567.771v02-00

 

CULT*

Petra Kammerevert (S&D)

AD – PE565.210v02-00
AM – PE567.724v03-00

 

JURI*

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE557.273v01-00
AM – PE567.739v01-00
AM – PE567.751v02-00

 

LIBE*

Michał Boni (PPE)

AD – PE567.643v02-00
AM – PE569.837v01-00

 

·           přijetí návrhu zprávy

*** Konec elektronického hlasování ***

14. prosince 2015, 21:55–22:00

5.              Různé

* * *

Právní upozornění