PDF 300kWORD 270k

 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

 

CJ18(2015)1214_1

ESITYSLISTALUONNOS

Valiokuntien yhteiskokous (55 artikla)

Maanantai 14. joulukuuta 2015 klo 19.00–22.00  (yhteinen kokous)

Strasbourg

Kokoushuone: Winston Churchill (200)

14. joulukuuta 2015 klo 19.00–19.05

1.              Esityslistan hyväksyminen

2.              Puheenjohtajan ilmoitukset

3.              Pöytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta:

·           1. joulukuuta 2015              PV – PE572.953v01-00

14. joulukuuta 2015 klo 19.05–21.55

*** Koneäänestys ***

4.              Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti

CJ18/8/03915

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Esittelijät:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

PR – PE567.714v01-00
AM – PE569.786v01-00
AM – PE569.787v01-00
AM – PE569.785v01-00
AM – PE569.784v01-00

Vastaava:

ITRE, IMCO*

 

 

Lausunto:

ECON

Renato Soru (S&D)

PA – PE567.734v01-00
AM – PE569.774v01-00

 

EMPL*

Jutta Steinruck (S&D)

AD – PE560.716v03-00
AM – PE569.653v01-00
AM – PE567.838v01-00

 

TRAN

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

AD – PE565.151v02-00
AM – PE567.771v02-00

 

CULT*

Petra Kammerevert (S&D)

AD – PE565.210v02-00
AM – PE567.724v03-00

 

JURI*

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE557.273v01-00
AM – PE567.739v01-00
AM – PE567.751v02-00

 

LIBE*

Michał Boni (PPE)

AD – PE567.643v02-00
AM – PE569.837v01-00

 

·           Mietintöluonnoksen hyväksyminen

*** Koneäänestys päättyy ***

14. joulukuuta 2015 klo 21.55–22.00

5.              Muut asiat

* * *

Oikeudellinen huomautus