PDF 440kWORD 969k

 

Odbor za industriju, istraživanje i energiju

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

 

CJ18(2015)1214_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Zajednička sjednica odbora (članak 55.)

ponedjeljak 14. prosinca 2015., 19:00 – 22:00  (zajednička sjednica)

Strasbourg

Dvorana: Winston Churchill (200)

14. prosinca 2015., 19:00 – 19:05

1.              Usvajanje dnevnog reda

2.              Priopćenja predsjednice

3.              Odobrenje zapisnika sa sjednice održane:

·           1. prosinca 2015.              PV – PE572.953v01-00

14. prosinca 2015., 19:05 – 21:55

*** Glasovanje (elektroničko glasovanje) ***

4.              Prema Aktu o jedinstvenom digitalnom tržištu

CJ18/8/03915

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Izvjestiteljice:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

PR – PE567.714v01-00
AM – PE569.786v01-00
AM – PE569.787v01-00
AM – PE569.785v01-00
AM – PE569.784v01-00

Nadležni odbor:

ITRE, IMCO*

 

 

Mišljenja:

ECON

Renato Soru (S&D)

PA – PE567.734v01-00
AM – PE569.774v01-00

 

EMPL*

Jutta Steinruck (S&D)

AD – PE560.716v03-00
AM – PE569.653v01-00
AM – PE567.838v01-00

 

TRAN

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

AD – PE565.151v02-00
AM – PE567.771v02-00

 

CULT*

Petra Kammerevert (S&D)

AD – PE565.210v02-00
AM – PE567.724v03-00

 

JURI*

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE557.273v01-00
AM – PE567.739v01-00
AM – PE567.751v02-00

 

LIBE*

Michał Boni (PPE)

AD – PE567.643v02-00
AM – PE569.837v01-00

 

·           Usvajanje nacrta izvješća

*** Kraj glasovanja (elektroničko glasovanje) ***

14. prosinca 2015., 21:55 – 22:00

5.              Razno

* * *

Pravna napomena