PDF 378kWORD 270k

 

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

 

CJ18(2015)1214_1

NAPIRENDTERVEZET

Közös bizottsági ülés (55. cikk)

2015. december 14., hétfő, 19.00–22.00  (közös tanácskozás)

Strasbourg

Terem: Winston Churchill (200)

2015. december 14., 19.00–19.05

1.              A napirend elfogadása

2.              Az elnök közleményei

3.              A következő ülés jegyzőkönyvének elfogadása:

·           2015. december 1.              PV – PE572.953v01-00

2015. december 14., 19.05–21.55

*** Elektronikus szavazás ***

4.              A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé

CJ18/8/03915

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Előadók:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

PR – PE567.714v01-00
AM – PE569.786v01-00
AM – PE569.787v01-00
AM – PE569.785v01-00
AM – PE569.784v01-00

Illetékes:

ITRE, IMCO*

 

 

Vélemény:

ECON

Renato Soru (S&D)

PA – PE567.734v01-00
AM – PE569.774v01-00

 

EMPL*

Jutta Steinruck (S&D)

AD – PE560.716v03-00
AM – PE569.653v01-00
AM – PE567.838v01-00

 

TRAN

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

AD – PE565.151v02-00
AM – PE567.771v02-00

 

CULT*

Petra Kammerevert (S&D)

AD – PE565.210v02-00
AM – PE567.724v03-00

 

JURI*

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE557.273v01-00
AM – PE567.739v01-00
AM – PE567.751v02-00

 

LIBE*

Michał Boni (PPE)

AD – PE567.643v02-00
AM – PE569.837v01-00

 

·           Jelentéstervezet elfogadása

*** Elektronikus szavazás vége ***

2015. december 14., 21.55–22.00

5.              Egyéb kérdések

* * *

Jogi nyilatkozat