PDF 584kWORD 270k

 

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

 

CJ18(2015)1214_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa konġunta tal-kumitat (Artikolu 55)

It-Tnejn 14 ta' Diċembru 2015, 19.00 – 22.00  (laqgha kongunta)

Strasburgu

Sala: Winston Churchill (200)

L-14 ta' Diċembru 2015, 19.00 – 19.05

1.              Adozzjoni tal-aġenda

2.              Avviżi tal-president

3.              Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħa ta':

·           l-1 ta' Diċembru 2015              PV – PE572.953v01-00

L-14 ta' Diċembru 2015, 19.05 – 21.55

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

4.              Lejn Att dwar is-Suq Uniku Diġitali

CJ18/8/03915

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Rapporteurs:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

PR – PE567.714v01-00
AM – PE569.786v01-00
AM – PE569.787v01-00
AM – PE569.785v01-00
AM – PE569.784v01-00

Responsabbli:

ITRE, IMCO*

 

 

Opinjonijiet:

ECON

Renato Soru (S&D)

PA – PE567.734v01-00
AM – PE569.774v01-00

 

EMPL*

Jutta Steinruck (S&D)

AD – PE560.716v03-00
AM – PE569.653v01-00
AM – PE567.838v01-00

 

TRAN

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

AD – PE565.151v02-00
AM – PE567.771v02-00

 

CULT*

Petra Kammerevert (S&D)

AD – PE565.210v02-00
AM – PE567.724v03-00

 

JURI*

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE557.273v01-00
AM – PE567.739v01-00
AM – PE567.751v02-00

 

LIBE*

Michał Boni (PPE)

AD – PE567.643v02-00
AM – PE569.837v01-00

 

·           Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

***Għeluq tal-votazzjoni elettronika***

L-14 ta' Diċembru 2015, 21.55 – 22.00

5.              Kwistjonijiet varji

* * *

Avviż legali