PDF 214kWORD 270k

 

Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie interne markt en consumentenbescherming

 

CJ18(2015)1214_1

ONTWERPAGENDA

Gezamenlijke commissievergadering (art. 55)

Maandag 14 december 2015, 19.00 - 22.00 uur  (gezamenlijke vergadering)

Straatsburg

Zaal: Winston Churchill (200)

14 december 2015, 19.00 - 19.05 uur

1.              Aanneming van de agenda

2.              Mededelingen van de voorzitter

3.              Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:

·           1 december 2015              PV – PE572.953v01-00

14 december 2015, 19.05 - 21.55 uur

*** Elektronische stemming ***

4.              Naar een akte voor een digitale interne markt

CJ18/8/03915

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Rapporteurs:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

PR – PE567.714v01-00
AM – PE569.786v01-00
AM – PE569.787v01-00
AM – PE569.785v01-00
AM – PE569.784v01-00

Ten principale:

ITRE, IMCO*

 

 

Adviezen:

ECON

Renato Soru (S&D)

PA – PE567.734v01-00
AM – PE569.774v01-00

 

EMPL*

Jutta Steinruck (S&D)

AD – PE560.716v03-00
AM – PE569.653v01-00
AM – PE567.838v01-00

 

TRAN

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

AD – PE565.151v02-00
AM – PE567.771v02-00

 

CULT*

Petra Kammerevert (S&D)

AD – PE565.210v02-00
AM – PE567.724v03-00

 

JURI*

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE557.273v01-00
AM – PE567.739v01-00
AM – PE567.751v02-00

 

LIBE*

Michał Boni (PPE)

AD – PE567.643v02-00
AM – PE569.837v01-00

 

·           Goedkeuring ontwerpverslag

*** Einde elektronische stemming ***

14 december 2015, 21.55 - 22.00 uur

5.              Rondvraag

* * *

Juridische mededeling