PDF 518kWORD 270k

 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

 

CJ18(2015)1214_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Wspólne posiedzenie komisji (art. 55)

Poniedziałek 14 grudnia 2015 r., w godz. 19.00 – 22.00  (wspólne posiedzenie)

Strasburg

Sala: Winston Churchill (200)

14 grudnia 2015 r., w godz. 19.00 – 19.05

1.              Przyjęcie porządku dziennego

2.              Komunikaty przewodniczącej

3.              Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z dnia:

·           1 grudnia 2015 r.              PV – PE572.953v01-00

14 grudnia 2015 r., w godz. 19.05 – 21.55

*** Głosowanie elektroniczne ***

4.              W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym

CJ18/8/03915

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Sprawozdawczynie:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

PR – PE567.714v01-00
AM – PE569.786v01-00
AM – PE569.787v01-00
AM – PE569.785v01-00
AM – PE569.784v01-00

Przedm. właśc.:

ITRE, IMCO*

 

 

Opiniodawcza:

ECON

Renato Soru (S&D)

PA – PE567.734v01-00
AM – PE569.774v01-00

 

EMPL*

Jutta Steinruck (S&D)

AD – PE560.716v03-00
AM – PE569.653v01-00
AM – PE567.838v01-00

 

TRAN

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

AD – PE565.151v02-00
AM – PE567.771v02-00

 

CULT*

Petra Kammerevert (S&D)

AD – PE565.210v02-00
AM – PE567.724v03-00

 

JURI*

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE557.273v01-00
AM – PE567.739v01-00
AM – PE567.751v02-00

 

LIBE*

Michał Boni (PPE)

AD – PE567.643v02-00
AM – PE569.837v01-00

 

·           Przyjęcie projektu sprawozdania

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

14 grudnia 2015 r., w godz. 21.55 – 22.00

5.              Sprawy różne

* * *

Informacja prawna