PDF 435kWORD 976k

 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

 

CJ18(2015)1214_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune comună a comisiilor (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

Luni, 14 decembrie 2015, 19.00 - 22.00 (reuniune comună)

Strasbourg

Sala: Winston Churchill (200)

14 decembrie 2015, 19.00 - 19.05

1.              Adoptarea ordinii de zi

2.              Comunicări ale președintei

3.              Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din:

·           1 decembrie 2015              PV – PE572.953v01-00

14 decembrie 2015, 19.05 - 21.55

*** Votare electronică ***

4.              Către un act legislativ privind piața unică digitală

CJ18/8/03915

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Raportoare:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

PR – PE567.714v01-00
AM – PE569.786v01-00
AM – PE569.787v01-00
AM – PE569.785v01-00
AM – PE569.784v01-00

Fond:

ITRE, IMCO*

 

 

Avize:

ECON

Renato Soru (S&D)

PA – PE567.734v01-00
AM – PE569.774v01-00

 

EMPL*

Jutta Steinruck (S&D)

AD – PE560.716v03-00
AM – PE569.653v01-00
AM – PE567.838v01-00

 

TRAN

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

AD – PE565.151v02-00
AM – PE567.771v02-00

 

CULT*

Petra Kammerevert (S&D)

AD – PE565.210v02-00
AM – PE567.724v03-00

 

JURI*

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE557.273v01-00
AM – PE567.739v01-00
AM – PE567.751v02-00

 

LIBE*

Michał Boni (PPE)

AD – PE567.643v02-00
AM – PE569.837v01-00

 

·           Adoptarea proiectului de raport

*** Sfârșitul votării electronice ***

14 decembrie 2015, 21.55 - 22.00

5.              Chestiuni diverse

* * *

Notă juridică