PDF 340kWORD 969k

 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

 

CJ18(2015)1214_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Skupna seja odborov (člen 55)

v ponedeljek, 14. decembra 2015, od 19.00 do 22.00  (skupna seja)

Strasbourg

Sejna soba: Winston Churchill (200)

14. december 2015 od 19.00 do 19.05

1.              Sprejetje dnevnega reda

2.              Sporočila predsednice

3.              Sprejetje zapisnika s seje:

·           1. december 2015              PV – PE572.953v01-00

14. december 2015 od 19.05 do 21.55

*** Elektronsko glasovanje ***

4.              Aktu za enotni digitalni trg naproti

CJ18/8/03915

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Poročevalki:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

PR – PE567.714v01-00
AM – PE569.786v01-00
AM – PE569.787v01-00
AM – PE569.785v01-00
AM – PE569.784v01-00

Pristojni odbor:

ITRE, IMCO*

 

 

Mnenje:

ECON

Renato Soru (S&D)

PA – PE567.734v01-00
AM – PE569.774v01-00

 

EMPL*

Jutta Steinruck (S&D)

AD – PE560.716v03-00
AM – PE569.653v01-00
AM – PE567.838v01-00

 

TRAN

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

AD – PE565.151v02-00
AM – PE567.771v02-00

 

CULT*

Petra Kammerevert (S&D)

AD – PE565.210v02-00
AM – PE567.724v03-00

 

JURI*

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki) (ECR)

PA – PE557.273v01-00
AM – PE567.739v01-00
AM – PE567.751v02-00

 

LIBE*

Michał Boni (PPE)

AD – PE567.643v02-00
AM – PE569.837v01-00

·           Sprejetje osnutka poročila

*** Konec elektronskega glasovanja ***

14. december 2015 od 21.55 do 22.00

5.              Razno

* * *

Pravno obvestilo