PDF 302kWORD 270k

 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

 

CJ18(2015)1214_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Gemensamt utskottssammanträde (art. 55)

Måndagen den 14 december 2015 kl. 19.00–22.00  (gemensamt sammanträde)

Strasbourg

Lokal: Winston Churchill (200)

14 december 2015 kl. 19.00–19.05

1.              Godkännande av föredragningslistan

2.              Meddelanden från ordföranden

3.              Justering av protokollet från sammanträdet den

·           1 december 2015              PV – PE572.953v01-00

14 december 2015 kl. 19.05–21.55

*** Elektronisk omröstning ***

4.              Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden

CJ18/8/03915

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Föredragande:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

PR – PE567.714v01-00
AM – PE569.786v01-00
AM – PE569.787v01-00
AM – PE569.785v01-00
AM – PE569.784v01-00

Ansv. utsk.:

ITRE, IMCO*

 

 

Rådg. utsk.:

ECON

Renato Soru (S&D)

PA – PE567.734v01-00
AM – PE569.774v01-00

 

EMPL*

Jutta Steinruck (S&D)

AD – PE560.716v03-00
AM – PE569.653v01-00
AM – PE567.838v01-00

 

TRAN

Merja Kyllönen (GUE/NGL)

AD – PE565.151v02-00
AM – PE567.771v02-00

 

CULT*

Petra Kammerevert (S&D)

AD – PE565.210v02-00
AM – PE567.724v03-00

 

JURI*

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE557.273v01-00
AM – PE567.739v01-00
AM – PE567.751v02-00

 

LIBE*

Michał Boni (PPE)

AD – PE567.643v02-00
AM – PE569.837v01-00

 

·           Antagande av förslag till betänkande

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

14 december 2015 kl. 21.55–22.00

5.              Övriga frågor

* * *

Rättsligt meddelande