22.9.2015
CJ18_PR(2015)567714
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно „Към Акт за цифровия единен пазар“
(2015/2147(INI))
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Докладчици: Кая Калас, Евелин Гебхарт

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 229kWORD 153k
Правна информация