17.12.2018
CJ19_AM(2018)632090
AMANDMANI
387 - 650
Nacrt izvješća
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens
(PE627.790v01-00)
o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju
Prijedlog uredbe
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 652kWORD 155k
Pravna napomena