17.12.2018
CJ19_AM(2018)632090
GROZĪJUMI Nr.
387 - 650
Ziņojuma projekts
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens
(PE627.790v01-00)
Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide
Regulas priekšlikums
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 672kWORD 178k
Juridisks paziņojums