17.12.2018
CJ19_AM(2018)632090
AMENDEMENTEN
387 - 650
Ontwerpverslag
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens
(PE627.790v01-00)
Vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking
Voorstel voor een verordening
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 702kWORD 151k
Juridische mededeling