17.12.2018
CJ19_AM(2018)632090
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
387 - 650
Návrh správy
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens
(PE627.790v01-00)
k zriadeniu Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce
Návrh nariadenia
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 709kWORD 153k
Právne oznámenie