17.12.2018
CJ19_AM(2018)632092
AMENDAMENTELE
901 - 1150
Proiect de raport
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens
(PE627.790v01-00)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
Propunere de regulament
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 590kWORD 139k
Notă juridică