PDF 184kWORD 276k

 

Комисия по външни работи

Комисия по развитие

 

CJ19(2019)0304_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Процедура на съвместни комисии (член 55)

Понеделник, 4 март 2019 г., 17.30–19.00 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“(2Q2)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         6 декември 2018 г. PV – PE632.128v01-00

*** Време за електронно гласуване ***

4. Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество

CJ19/8/13986

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Докладчици:

 

Пиер Антонио Панцери (S&D)
Кристиан Дан Преда (PPE)
Франк Енгел (PPE)
Шарл Гьоренс (ALDE)

PR – PE627.790v01-00
AM – PE632.092v01-00
AM – PE632.090v01-00
AM – PE632.089v01-00
AM – PE632.093v01-00
AM – PE632.091v01-00

Водеща:

 

AFET, DEVE*

 

 

Подпомагащи:

 

INTA –

Марите Схаке (ALDE)

AD – PE629.557v05-00
AM – PE630.746v01-00

 

BUDG* –

Ейдер Гардиасабал Рубиал(S&D)

AD – PE626.927v03-00
AM – PE630.702v01-00
AM – PE631.781v01-00

 

ENVI –

Адина-Йоана Вълян (PPE)

AD – PE630.705v01-00
AM – PE628.396v01-00

 

CULT –

Мария Тереса Хименес Барбат (ALDE)

AD – PE629.439v02-00
AM – PE630.573v01-00

 

LIBE –

Барбара Спинели (GUE/NGL)

AD – PE625.583v02-00
AM – PE629.585v01-00

 

FEMM –

Елеонора Форенца (GUE/NGL)

AD – PE628.565v04-00
AM – PE629.552v02-00

 

         Приемане на проекта на доклад

         Краен срок за внасяне на измененията: 12 декември 2018 г., 12.00 ч.

*** Край на електронното гласуване ***

5. Разни въпроси

Последно осъвременяване: 25 февруари 2019 г.Правна информация