PDF 185kWORD 272k

 

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro rozvoj

 

CJ19(2019)0304_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Společná schůze výborů (článek 55)

Pondělí 4. března 2019, 17:30–19:00

Brusel

Místnost: József Antall (2Q2)

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Schválení zápisů ze schůzí:

         6. prosince 2018 PV – PE632.128v01-00

*** Elektronické hlasování ***

4. Zřízení nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci

CJ19/8/13986

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Zpravodajové:

 

Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)

PR – PE627.790v01-00
AM – PE632.092v01-00
AM – PE632.090v01-00
AM – PE632.089v01-00
AM – PE632.093v01-00
AM – PE632.091v01-00

Příslušný výbor:

 

AFET, DEVE*

 

 

Stanoviska:

 

INTA –

Marietje Schaake (ALDE)

AD – PE629.557v05-00
AM – PE630.746v01-00

 

BUDG* –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE626.927v03-00
AM – PE630.702v01-00
AM – PE631.781v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.705v01-00
AM – PE628.396v01-00

 

CULT –

María Teresa Giménez Barbat (ALDE)

AD – PE629.439v02-00
AM – PE630.573v01-00

 

LIBE –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

AD – PE625.583v02-00
AM – PE629.585v01-00

 

FEMM –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

AD – PE628.565v04-00
AM – PE629.552v02-00

 

         přijetí návrhu zprávy

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 12. prosince 2018, 12:00

*** Konec elektronického hlasování ***

5. Různé

Poslední aktualizace: 25. února 2019Právní upozornění