PDF 176kWORD 986k

 

Väliskomisjon

Arengukomisjon

 

CJ19(2019)0304_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Komisjonide ühismenetlus (artikkel 55)

Esmaspäev, 4. märts 2019 kell 17.30–19.00

Brüssel

Ruum: József Antall (2Q2)

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         6. detsember 2018 PV – PE632.128v01-00

*** Elektrooniline hääletus ***

4. Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi loomine

CJ19/8/13986

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Raportöörid:

 

Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)

PR – PE627.790v01-00
AM – PE632.092v01-00
AM – PE632.090v01-00
AM – PE632.089v01-00
AM – PE632.093v01-00
AM – PE632.091v01-00

Vastutav:

 

AFET, DEVE*

 

 

Arvamused:

 

INTA –

Marietje Schaake (ALDE)

AD – PE629.557v05-00
AM – PE630.746v01-00

 

BUDG* –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE626.927v03-00
AM – PE630.702v01-00
AM – PE631.781v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.705v01-00
AM – PE628.396v01-00

 

CULT –

María Teresa Giménez Barbat (ALDE)

AD – PE629.439v02-00
AM – PE630.573v01-00

 

LIBE –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

AD – PE625.583v02-00
AM – PE629.585v01-00

 

FEMM –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

AD – PE628.565v04-00
AM – PE629.552v02-00

 

         Raporti projekti vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 12. detsember 2018 kell 12.00

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

5. Muud küsimused

Viimane päevakajastamine: 25. veebruar 2019Õigusalane teave