PDF 187kWORD 272k

 

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Kumitat għall-Iżvilupp

 

CJ19(2019)0304_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa konġunta tal-kumitati (Artikolu 55)

It-Tnejn 4 ta' Marzu 2019, 17.30 – 19.00

Brussell

Sala: József Antall (2Q2)

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

3. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         is-6 ta' Diċembru 2018 PV – PE632.128v01-00

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

4. L-istabbiliment tal-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali

CJ19/8/13986

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Rapporteurs:

 

Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)

PR – PE627.790v01-00
AM – PE632.092v01-00
AM – PE632.090v01-00
AM – PE632.089v01-00
AM – PE632.093v01-00
AM – PE632.091v01-00

Responsabbli:

 

AFET, DEVE*

 

 

Opinjonijiet:

 

INTA –

Marietje Schaake (ALDE)

AD – PE629.557v05-00
AM – PE630.746v01-00

 

BUDG* –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE626.927v03-00
AM – PE630.702v01-00
AM – PE631.781v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.705v01-00
AM – PE628.396v01-00

 

CULT –

María Teresa Giménez Barbat (ALDE)

AD – PE629.439v02-00
AM – PE630.573v01-00

 

LIBE –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

AD – PE625.583v02-00
AM – PE629.585v01-00

 

FEMM –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

AD – PE628.565v04-00
AM – PE629.552v02-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-12 ta' Diċembru 2018, 12.00

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

5. Kwistjonijiet varji

Aġġornata l-aħħar: 22 ta' Frar 2019Avviż legali