PDF 178kWORD 272k

 

Commissie buitenlandse zaken

Commissie ontwikkelingssamenwerking

 

CJ19(2019)0304_1

ONTWERPAGENDA

Gezamenlijke commissieprocedure (art. 55)

Maandag 4 maart 2019, 17.30 - 19.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         6 december 2018 PV – PE632.128v01-00

*** Elektronische stemming ***

4. Vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

CJ19/8/13986

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Rapporteurs:

 

Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)

PR – PE627.790v01-00
AM – PE632.092v01-00
AM – PE632.090v01-00
AM – PE632.089v01-00
AM – PE632.093v01-00
AM – PE632.091v01-00

Bevoegd:

 

AFET, DEVE*

 

 

Adviezen:

 

INTA –

Marietje Schaake (ALDE)

AD – PE629.557v05-00
AM – PE630.746v01-00

 

BUDG* –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

AD – PE626.927v03-00
AM – PE630.702v01-00
AM – PE631.781v01-00

 

ENVI –

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD – PE630.705v01-00
AM – PE628.396v01-00

 

CULT –

María Teresa Giménez Barbat (ALDE)

AD – PE629.439v02-00
AM – PE630.573v01-00

 

LIBE –

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

AD – PE625.583v02-00
AM – PE629.585v01-00

 

FEMM –

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

AD – PE628.565v04-00
AM – PE629.552v02-00

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

         Termijn voor de indiening van amendementen: 12 december 2018, 12.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

5. Rondvraag

Laatst bijgewerkt op: 1 maart 2019Juridische mededeling